صبر کن! آرام ! کم کم آشنا هم می شویم!

عده ای قبلا شدند و ما دو تا هم می شویم !

 

مثل هر کاری از اول سخت می گیریم و بعد -

ساده در آغوش یکدیگر رها هم می شویم

 

شرم چیزی دست و پاگیر است و وقت ما کم است!

پس به مقدار ضرورت بی حیا هم می شویم!

 

گرچه عمری سربزیری خصلت ما بوده است

هرکجا لازم شود سر به هوا هم می شویم

 

#

 

دیر یا زود آتش هر عشق می خوابد ؛ کمی -

صبر کن! نسبت به هم بی اعتنا هم میشویم

 

از همان راهی که می آییم برخواهیم گشت

بعد از آن با سادگی از هم جدا هم می شویم

 

 

بعد اینکه دیگران را نمیدانم اما شعرهای من هیچ ربطی به جهان واقعی ام ندارند. در زمان سرودن شعر انگار کس دیگری می گوید و من فقط می نویسم پس لطفا از انواع مختلف دلسوزی و ابراز همدردی از قبیل برادرانه ‘ پدرانه دوستانه‘ مادرانه و بویژه خواهرانه در قالب پیام خصوصی جدا خودداری فرمایید. به نظرم شعر نه خاطره است و نه زندگی! شعر فقط شعر است !

دوم اینکه از تمامی دوستان عزیزی که به شکلهای مختلف اعم از پیامک و کامنت خصوصی و ایمیل جویای حضور امسال من در نمایشگاه کتاب تهران شده اند سپاسگزارم اما از آنجا که چند ناشری که قرار بود کتابهای جدیدم را به نمایشگاه امسال برسانند متاسفانه چندان به تعهدات غیرمکتوب خود پایبند نبودند متاسفانه امسال در نمایشگاه تهران حضور نخواهم یافت.

اما خدا را شکر که مجموعه شعر دوست خوب همدیاری سجاد اسدی بالاخره به بازار نشر وارد شد. او را با مجموعه شعر « وقتی که درختها تبر بردارند » در انتشارات هزاره ققنوس خواهید یافت. شبستان - راهرو 2 - غرفه 23 

از نام کتاب می توان توقع داشت که با مجموعه ارزشمندی روبرو شویم.