هر رابطه ای رمز دوامش «عشق» است

حسی به تو دارم - که تمامش «عشق» است-

با این همه از صمیم دل می گویم :

لعنت به تو و هرچه که نامش عشق است

 

***

 

موهای سیاه من سفید از عشق است

هر درد و غمی به من رسید از عشق است

نه فکر «تصاحب» و نه «ترک» ات هستم

این رابطه یک شکل جدید از «عشق» است!

 

***

 

عمری ست که عاشقم! (عوض هم نشدم)

با عشق موافقم! (عوض هم نشدم)

تردید نکن! (اگر پشیمان شده ای)

من آدم سابقم! (عوض هم نشدم)

 

=====