باز هم رباعی :

 

می آیم سمت شهر دوری که تویی

چون شب پره ها به سمت نوری که تویی

در چشم تو ردپای مرگم پیداست

می آیم و می رسم به گوری که تویی

 

******

 

      به عباس صادقی زرینی که …

                                          البته این نیست !!!

 

 

راهی که بریده گشته ممتد نشده ست

هر کس که یقین کرده مردد نشده ست

از روغن ماسیده در اطراف اجاق

پیداست از این خانه زنی رد نشده ست

 

 

******

 

 

در آشتی ات همیشه جنگی برپاست

در چشمانت شهر فرنگی برپاست

در قلب من آتشکده ای خاموش است

در سینه ی تو معبد سنگی برپاست

 

 

******

 

 

شب بی تو - ککی به پیرهن افتاده -

یا شاخه گلی ست در لجن افتاده

شب رفت ‘ شبیه چیست روزم بی تو

یک کاسه ی سوپ از دهن افتاده

 

 

******

 

 

                 و این دو هم جا ماندگانی از آن روزهای …

                      بگذریم … بد نیست گاهی از تکلف دور شویم .

 

امروز به چند کار باید برسم

اول به سر ِ بهار* باید برسم

از مدرسه هم فرار باید بکنم

قبل از تو سر قرار باید برسم

 

 

******

 

 

دریای بهانه اهل نق نق شده ای

برگرد برو !!  آینه ی دق شده ای

هر روز لبت رنگ جدیدی دارد

اسطوره ی میدان مصدق* شده ای !!!

 

 

 

* خیابان بهار و میدان مصدق از محله های شهر کرمانشاه هستند .