×××××

 

" برف"

           یعنی

               اولین رنگی که به دنیا آمد سفید بود

 

" پلک "

          یعنی خوابها لباس نمی پوشند

           

" باد "

           وسوسه ی رفتن است

 

                         

بار اولی که دیدمت

            قیمت هر بشکه نفت دریای شمال

                                              از قرار

                                                تنها 26 دلار بود

 

بار اولی که دیدمت

               داروخانه ها

                   هنوز بدون نسخه هم

                            قرص خواب می فروختند

 

بار اولی که دیدمت

        قرآن با بقیه کتابها فرق داشت

                           و کار تفنگ

                                تنها شلیک تیرهای هوایی

                                  در جشن های عروسی ایل بود

 

                    بار اولی که دیدمت

                                    شاعر نبودم !

 

کم کم عادت می کنی

         به نبودن ِ مردی

                که در فرودگاه

                با خودش حرف می زند

                             - مقصد که تو باشی

                                    خلبانها خون به پا می کنند-

        

 

در هیاهوی ثانیه های بی ساعت

          من و سایه ام صدایت می زنیم

                              با دهانی پر از خون

                     تو چشم در چشم نمی شنوی!!!

                               شبیه گروه همخوانان ناشنوا

 

خواب

      خواهر مرگ است

             دایره  المعارف عزراییل

                              تنها یک کلمه دارد

 

      عادت می کنی کم کم

                 به انقلاب ِ بدون من !

 

       حالا می توانم به تو فکر کنم

                              بی آنکه بغض کنم

                                           یا عصبانی شوم

 

بویت را روی پوستم جا گذاشته ای

                      از خواب که بیدار می شوم

                                                  بالشم

                                        ادامه ی خوابهایم را می بیند

بهشت ِ بدون تو

                 دوزخ بی گناهان است

و برف ‘ پلک باد

            -  آخرین رنگی که از دنیا می رود -

                    

            این زمستان مرا به کجا می برد ؟!؟!