خوشحالم از اینکه گاه کم می فهمم!

شادی را در حضور غم می فهمم !

عمری ست فقط آمدن عیدم را

از صفحه ی تلویزیونم می فهمم !

***

 

سال نو مبارک! راستی ایمیلم هک شده! اما جیمیلم هنوز نفس میکشه!

azimimehr@gmail.com